Transport-
ambulans

Akutus utför ambulanstransporter inom Sverige/EU, för privatpersoner, företag, landsting/regioner och vårdgivare. Vi hanterar även försäkringsärenden.

Ingen ska behöva bli isolerad p.g.a. brist på lämpliga transporter.

Akutus erbjuder privata sjukvårdstransporter till personer som är i behov av ambulanstransport med medicinsk sjukvårdsinsats eller övervakning av vitala parametrar. Tjänsten riktar sig även till de som känner stark oro, ångest eller obehag av en resa och som under en sjuktransport vill känna tryggheten i att vård finns nära. 

Vid akuta sjukdomsfall - ring 112.

Transporterna riktar sig först och främst till personer där en medicinsk indikation föreligger, till exempel:

 • Läkemedelsadministration t.ex. infusionsbehandling, syrgas, smärtbehandling m.m.
 • Övervakning av vitala parametrar.
 • Övriga uppdrag med vård- eller övervakningsbehov.
 • Palliativ transport.
 • Behov av transport medelst bår.

Akutus ambulanser är försedda med medicinsk utrustning och bemannade med ambulanssjukvårdare samt sjuksköterska. Personalen i vårdutrymmet kan i vissa fall ersättas med egen sjukvårdspersonal, dock ej föraren som alltid är en av Akutus förare.

Exempel på uppdrag vi utför:

 • Transport till och från privat kirurgmottagning.
 • Transport till och från vårdinrättning, om så önskas, medföljande sjukvårdspersonal för stöd.
 • Transport till och från rekreation.
 • Transport till och från Sverige/EU.
 • Transport till och från närstående.
 • Organtransporter.
 • Transport av medicinteknisk utrustning.
 • Akut förflyttning av sjukvårdspersonal.

Kontakta oss så skräddarsyr vi ambulanstransporten enligt era önskemål.

Våra transportambulanser är utrustade enligt svensk ambulansstandard. Dessutom WiFi. 

Vi kan hjälpa andra vårdgivare, försäkringsbolag,företag, privatpersoner eller landsting/regioner som önskar hjälp med ambulanstransporter över hela landet och inom EU.© Copyright AKUTUS | Kontakta oss