AKUTUS Ambulanstjänster

AKUTUS Ambulanstjänster

Akutus tillhandahåller transporttjänster och sjukvårdstjänster inom prehospital hälso- och sjukvård till såväl privatpersoner, företag, försäkringsbolag, andra vårdgivare, regioner och landsting. 

Akutus kan ordna sjukvårdsbevakningen på ditt evenemang. Vi tillhandahåller fullt utrustade ambulanser med proffsig omvårdnadspersonal som står redo att ge prehospital sjukvård och vid behov säker transport till av SOS-alarm hänvisad plats. Sjukvårdsbevakningen kan bestå av allt från enskild undersköterska med akutväska till fullt utrustad ambulans.

Akutus kan tillhandahålla de sjuktransporter som landstingen/regionerna inte kan erbjuda. Akutus kan exempelvis ordna med patientövervakad sjuktransport mellan privata vårdgivare och hemmet, eller varför inte transport till exempelvis landstället, ett dop, m.m.

Vid akuta sjukdomsfall – ring 112

Transportambulans

Akutus utför ambulans- och sjuktransporter med fullt utrustade ambulanser inom Sverige/EU åt privatpersoner, företag, landsting/regioner och privata vårdgivare. Vi hanterar även försäkringsärenden.

Mobila Hälsokollen

Denna tjänst vänder sig till företag och privatpersoner som vill utföra en hälsoundersökning på önskad plats. Vi kommer till er med en fullt utrustad ambulans och legitimerad sjuksköterska. 

Evenemangssjukvård

Sjukvårdsbevakning vid t.ex. evenemang, event, tävlingar, konserter mm.. allt enligt önskemål, från enskild undersköterska med akutväska till fullt utrustad ambulans.

Filmambulans

Akutus erbjuder uthyrning av fordon och personal till Tv-produktion och filminspelning.