AKUTUS

Akutus tillhandahåller ambulanstjänster och sjukvårdstjänster inom prehospital hälso- och sjukvård till såväl privatpersoner, företag, försäkringsbolag, andra vårdgivare, regioner och landsting. 

Akutus kan ordna sjukvårdsbevakningen på ditt evenemang. Vi tillhandahåller full utrustade ambulanser med proffsig omvårdnadspersonal som står redo att ge prehospital sjukvård och vid behov säker transport till av SOS-alarm hänvisad plats. Sjukvårdsbevakning som kan bestå av allt från enskild undersköterska med akutväska till fullt utrustad ambulans.

Akutus tillhandahåller transportambulans för de sjukresor och sjuktransporter som landstingen/regionerna inte kan erbjuda och finansiera. Akutus kan exempelvis ordna med patientövervakad ambulanstransport mellan privata vårdgivare och hemmet, eller varför inte ambulanstransporten till ex. landstället, ett dop....

Ingen ska behöva bli isolerad p.g.a. brist på lämpliga transporter.

Vid akuta sjukdomsfall - ring 112

Evenemangssjukvård

Sjukvårdsbevakning och vid evenemang och event enligt önskemål, vid behov med fullt utrustad ambulans. Bemanningen i ambulans består av sjukvårdspersonal i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter för svensk ambulanssjukvård.

Mobila Hälsokollen

Denna tjänst vänder sig till er som vill genomgå en hälsoundersökning på önskad plats. Vi kommer till er med vår mobila klinik, en fullt utrustad ambulans med legitimerad sjuksköterska. 


Transportambulans

Akutus utför ambulanstransporter inom Sverige/EU, för privatpersoner, företag, landsting/regioner och vårdgivare. Vi hanterar även försäkringsärenden.

 

© Copyright AKUTUS | Kontakta oss