Sjuktransport – Ambulanstransport

Sjuktransport – Ambulanstransport

Akutus erbjuder privata sjukvårdstransporter inom Sverige/EU, samt Norge, Liechtenstein och Schweiz för privatpersoner, företag, landsting/regioner och vårdgivare. Vi hanterar även försäkringsärenden.

Akutus erbjuder privata sjuktransporter och persontransporter till personer som önskar trygg transport till/från vårdinrättning med eller utan medicinsk sjukvårdsinsats och om behov finns, patientövervakning av vitala parametrar. Tjänsten riktar sig till alla som ej erbjuds region finansierad sjukresa till/från vård eller önskar åka till annan destination. Tjänsten är även till för dem som känner oro eller obehag av en vanlig resa till/från t.ex. privat kirurgi, sjukhus eller vårdinrättning och önskar en trygg resa med assisterade sjukvårdspersonal. Vården under resan finns alltid nära. Privata patienttjänster enligt önskemål.

Vid akuta sjukdomsfall – ring 112.

Akutus kan vid behov hantera sjuktransporter där medicinska indikationer föreligger och vård krävs under transporttillfället. Under transporten kan vi hantera:

 • Läkemedelsadministration t.ex. infusionsbehandling, syrgas, smärtbehandling m.m.
 • Övervakning av vitala parametrar.
 • Uppdrag med vård- eller övervakningsbehov.
 • Palliativ transport.
 • Behov av resa med bår sk. bårtaxi eller sjuktransport med transportambulans till önskad destination

Akutus transportambulanser är försedda med medicinsk utrustning och bemannade med ambulanssjukvårdare samt sjuksköterska. Personalen i vårdutrymmet kan i vissa fall ersättas med egen sjukvårdspersonal, dock ej föraren som alltid är en av Akutus förare.

Exempel på uppdrag vi utför:

 • Transport till och från privat kirurgmottagning.
 • Transport till och från vårdinrättning, och om så önskas kan Akutus sjukvårdspersonal närvara under besöket, som stöd.
 • Transport till och från rekreation.
 • Transport till och från Sverige/EU.
 • Transport till och från närstående.
 • Organtransporter.
 • Transport av medicinteknisk utrustning.
 • Akut förflyttning av sjukvårdspersonal.

Kontakta oss så skräddarsyr vi transporten enligt era önskemål.

Våra transportambulanser är utrustade enligt svensk ambulansstandard. Dessutom WiFi. 

Vi kan hjälpa andra vårdgivare, försäkringsbolag,företag, privatpersoner eller landsting/regioner som önskar hjälp med ambulanstransporter över hela landet och inom EU.