Mobila hälsokollen

Mobila hälsokollen

Denna tjänst vänder sig till företag och privatpersoner som vill genomgå hälsoundersökning på önskad plats. Vi kommer till er med vår mobila klinik, en fullt utrustad ambulans med legitimerad sjuksköterska.

Akutus mobila hälsokoll erbjuder en grundlig hälsoundersökning, men det går även att lägga till ett urval av extra tester.

Detta ingår i hälsoundersökningen:

 • Blodtryck
 • EKG (12 leds)
 • Saturation
 • Puls
 • Temperatur
 • Andningsfrekvens
 • Blodsocker (glukos)
 • Hb (blodvärde)
 • Blodfetter (lipid)
 • Kolesterol
 • Laktat
 • BMI
 • Lungfunktionstest (spirometri)

Extra:

 • Självtester, exempelvis drog- och alkoholtester.
 • Blodgrupperingtest (testkit).

Vi utför kontroll av blåstömning med bladderscanner (blåsscanner) åt hemsjukvård. – Kontakta oss för samarbete

 • Vi kan även utföra blodgruppstestning i samarbete med Netoteket och Eldoncard. Vi kommer till er. Pris 399kr/pers är för testning inom Stockholms län när minst två personer testas vid samma tillfälle. Testning på annan ort än Stockholm enligt överenskommelse. Kontakta oss