Priser

Priser

Sjuktransport och ambulanstransport

Kontakta oss för offert. Priser nedan är riktlinjer

 • Sjuk- och ambulanstransportPris vardagar 690/tim + 25kr/km med en sjukvårdare från Akutus som förare, med eller utan medföljande anhörig i vårdutrymme för att eventuellt kunna bistå liggande patient.
 • Sjuk- och ambulanstransport* –  Pris vardagar – 07:00 – 19:00 – 1200 kr/tim
 • Sjuk- och ambulanstransport* – Pris på kvällar – 19:00- 07:00 och helger – 1400 kr/tim
 • Sjuk- och ambulanstransport* – Pris på storhelger: 1600 kr/tim
 • *Transport görs av 2st ambulanssjukvårdare. Önskas att Sjuksköterska medföljer för t ex. läkemedelsadministration + 200 kr/tim på ovan priser
 • Sjuk- och ambulanstransport – med egen vårdpersonal/anhörig i vårdutrymme enligt ÖK.
 • Vi utgår från Stockholm. Tom ambulans/bil i Transport till/från uppdragsplats utanför Stockholm så som akutbil, ambulans- och sjuktransporter debiteras 500kr/halvtimme
 • Akutbil – Sjuk- och Trygghetstransport (Material/Person) med Akutbil -400kr/h på ovan Sjuk- och ambulanstransport priser

Minsta debittering för Sjuk- och ambulanstransport är 3/tim. Väntetid/till förfogande är alltid 1200 kr/tim

Akutbil finns för event- och evenemang som inte kräver ambulans men förflyttning av sjukvårdspersonal. Akuttransport av er sjukvårdspersonal, organtransport, transport av medicinteknisk utrustning och sjukvårdsmaterial – Priser enligt Sjuk- och transportambulans – Fast pris

Vi utgår från Stockholm. Tom ambulans/bil i Transport till/från uppdragsplats utanför Stockholm så som akutbil, ambulans- och sjuktransporter debiteras 500kr/halvtimme

Våra uppdrag kan täckas av din sjukförsäkring eller ersättas av din region/kommun. Du kontaktar själv ditt försäkringsbolag eller region/kommun.

Sjukvårdsbevakning som  kan kombineras enligt önskemål

 • Fullt utrustad ambulans med sjuksköterska och ambulanssjukvårdare, standby, riktpris: 990 kr/h.
 • First responder – Akutbil med sjuksköterska, standby, riktpris: 790kr/h.
 • Sjuksköterska med akutväska/hjärtstartare, standby 590kr/h.
 • Sjukvårdare med akutväska/hjärtstartare, standby 390 kr/h.

Minsta debiteringstid är 6tim inom Stockholm. Transportkostnad utomlän Stockholm tillkommer och offereras.

Mobila hälsokollen

 • Mobila hälsokollen, riktpris: 1200 kr/person.
 • Skräddarsydd lösning efter era önskemål offereras.
 • Vi kan även utföra blodgruppstestning i samarbete med Netoteket och Eldoncard. Vi kommer till er. Pris 399kr/pers är för testning inom Stockholms län när minst två personer testas vid samma tillfälle. Testning på annan ort än Stockholm enligt överenskommelse. Kontakta oss

Vi utgår från Stockholm. Tom ambulans/bil i Transport till uppdragsplats för mobila hälsokollen debiteras 500kr/halvtimme

Kontakta oss för offert på önskad resa.

Betalningsalternativ: Faktura enligt överenskommelse, även delbetalning. Betalning med Paypal kan ske nedan

Kostnader för extra tjänster tillkommer, exempelvis bärhjälp, logi, extrautrustning utöver ambulansstandard.

Vid längre eller återkommande uppdrag kan rabatt erhållas.