Akutus – Sveriges bästa ambulans- och sjukvårdstjänster

Om oss

Akutus ska tillhandahålla ambulans- och sjukvårdstjänster inom prehospital hälso- och sjukvård till såväl privatpersoner, företag och andra vårdgivare.

Vår vision är att erbjuda Sveriges bästa ambulans- och sjukvårdstjänster till uppdragsgivaren, där fokus ligger på individens välbefinnande. 

Akutus tillhandahåller ambulanstjänster och är registrerat hos IVO – Inspektionen för vård och omsorg. I och med detta följer vi de lagar och föreskrifter som innefattar prehospital hälso- och sjukvård. 

Samtliga fordon är registrerade som UTRYCKNINGSFORDON och ambulanserna följer Svensk standard för ambulanser (vägambulanser). Våra ambulanser är godkända och utrustade enligt SOSFS 2009:10 ambulanssjukvård. Företagets ambulanser förses med den utrustning som behövs för att akutsjukvård ska kunna ges såväl i som utanför ambulansen.

Akutus journalför all utförd sjukvård. 

Akutus innehar F-skatt.

Akutus är registrerad i momsregistret. 

Akutus innehar patientförsäkring.

Organisationsnummer: 969788-1903

I vårt fotoalbum kan du se bilder på oss och våra fordon.

Ambulans – ett litet flyttbart sjukhus med syfte att påbörja vård redan på sjuk- och olycksplats.